Privacy- en cookieverklaring

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Elzéard Academie
welkombijde@elzeardacademie.nl 
www.elzeardacademie.nl is een website van de Elzéard Academie.

UW PRIVACY
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Elzéard Academie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik aakt van
de diensten van Elzéard Academie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Elzéard Academie verstrekt.

Elzéard Academie kan de volgende persoonsgegevens verwerken via het inschrijfformulier
op de website:
• E-mailadres

Elzéard Academie kan de volgende persoonsgegevens verwerken via het inschrijfformulier
voor het abonnement op het blog op de website:
• E-mailadres

Elzéard Academie kan de volgende persoonsgegevens verwerken via het contactformulier
op de website:
• Aanhef
• Naam
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Elzéard Academie kan de volgende persoonsgegevens verwerken via het
aanmeldingstformulier voor de community op de website:
• Aanhef
• Naam
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Waarom Elzéard Academie gegevens nodig heeft
Elzéard Academie verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch contact
met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. De persoonsgegevens die u verstrekt
voor het aanmelden voor een abonnement op het blog worden gebruikt om de
nieuwsbrief via e-mail te versturen.
Daarnaast kan Elzéard Academie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Elzéard Academie gegevens bewaart
Elzéard Academie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij een nieuwsbrief kunt
u zelf afmelden op de nieuwsbrief die u ontvangt.

Delen met anderen
Elzéard Academie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Elzéard Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Elzéard Academie en andere websites
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement
is niet van toepassing op deze andere websites. Elzéard Academie is niet verantwoordelijk
voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees
hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van Elzéard Academie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder de dag van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Elzéard
Academie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar welkombijde@elzeardacademie.nl  . Elzéard Academie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Elzéard Academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Elzéard Academie maakt gebruik
van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Elzéard
Academie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Elzéard Academie op
via welkombijde@elzeardacademie.nl 

COOKIE BELEID

Gebruik van cookies
Op de website van Elzéard Academie wordt alleen gebruik gemaakt van first party cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van de website van Elzéard
Academie wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden.
First party cookies ook wel genaamd functionele cookies zijn cookies die de site zelf
installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen
persoonlijke of traceerbare gegevens op.

Wij maken uitdrukkelijk geen gebruik van third party cookies.

Omdat Elzéard Academie alleen gebruik maakt van first party cookies hoeft Elzéard
Academie hier geen toestemming voor te vragen.

Google Analytics
Elzéard Academie maakt ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Elzéard Academie te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Elzéard
Academie heeft hier geen invloed op.
Elzéard Academie heeft Google geen toestemming gegeven om via Elzéard Academie
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google Maps
Op de website van Elzéard Academie wordt gebruik gemaakt van de dienst Google Maps
API V3. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op websites. Bij het
gebruik van Google Maps API V3 worden geen cookies gezet.
Via een aparte link naar Google Maps kan een routebeschrijvingen worden gemaakt.

Social media
Op de website van Elzéard Academie worden alleen links naar sociale netwerken als
LinkedIn, Facebook en Twitter gebruikt waar geen cookies voor nodig zijn. Wij gebruiken
geen buttons om webpagina's te kunnen promoten of delen ("like" "tweet", "share") op
sociale netwerken als LinkedIn, Facebook en Twitter.


Laatst gewijzigd: 5 maart 2021

Proeven?