Over ons

We leven in een tijd die vraagt om mensen die keuzes maken en de consequenties  ervan vormgeven. Die hebben geleerd leiding te geven aan hun eigen leven. Moedig leiderschap. ‘Business as usual’ is voorbij. Gewone mensen met visie, moed en doorzettingsvermogen kunnen het tij keren. Mensen die weten dat grote veranderingen klein beginnen en die verantwoordelijkheid durven nemen. Dat vraagt zelfbewustzijn. De Elzéard Academie moedigt je aan om op weg te gaan naar jouw betekenis en deze in te zetten ten dienste van de ander. De naam ‘Elzeard Academie’ vindt zijn oorsprong in het verhaal ‘De man die bomen plantte’ van de Franse schrijver Jean Giono.

Lees verder

Tijdens de eerste wereldoorlog te midden van een wereld die steeds sneller de ondergang tegemoet leek te gaan, is er een enkele man in de onherbergzame Franse hoogten die doorgaat met bomen planten, oorlog of niet. Hij had vastgesteld dat dit land ten onder ging door gebrek aan bomen. Hij voegde eraan toe dat hij, omdat hij niets belangrijks te doen had, het besluit had genomen iets aan die stand van zaken te doen. Deze man, Elzéard Bouffier, ging jaren achtereen er elke dag op uit met zijn hond met maar één doel; het planten van de eikels. Door zijn missie gedisciplineerd, met focus en liefde uit te voeren bracht hij een troosteloos en doods gebied in Frankrijk weer tot leven. En maakte zo het verschil. Een toonbeeld van waarachtigheid en eenvoud, met als gevolg een geheelde omgeving.

Leren

Elzéard is een leergemeenschap waar je leert houvast te vinden in jezelf. Wij zijn lerende leermeesters die ons eigen leren tot voorbeeld maken en samenwerken met de ander aan het creëren van de gewenste toekomst. Al doende samen leren te leren, leraar en leerling! Dat doen we in het onderwijs. Deze bereidt mensen, jong en oud, voor op hun toekomst. Leren  en Leren leren zijn hierin cruciaal. Want veranderingen gaan snel en de toekomst biedt weinig houvast . Samen bouwen we aan een nieuw fundament om samen te werken aan de grote thema’s van deze tijd. Als ook in het bedrijfsleven, dat vandaag de dag het overgrote deel van de samenleving vormt én de sleutel naar een betere toekomst in handen heeft.

Leraar wie
ben je?

Luc Stevens

Leren

Wat betekent het om docent te ‘zijn’: is er wel een onderscheid tussen persoon en professie? Vanuit welke kennisbasis handelen docenten? Blijkbaar gaat het hier niet om wetenschappelijke of algemeen geldige kennis, maar zou men veeleer van kennis als bekwaamheid moeten spreken. Deze kennis kan men alleen tijdens het handelen zelf verwerven. Typisch voor deze kennis, of liever bekwaamheid, zijn existentiële en morele leerprocessen. Kennis in de zin van bekwaamheid is persoonsgebonden en daardoor uniek”. (prof. Luc Stevens)

Leergemeenschap

Onze leergemeenschap is een school in haar oorspronkelijke betekenis. 'Scholing' komt van het Griekse woord scholè, en dat betekent oorspronkelijk vrije ruimte. Een vrijplaats om na te denken, samen met anderen, over hoe de wereld in elkaar zit, wat ons en anderen te doen staat, wat het "goede leven" inhoudt. In onze tijd is vrije ruimte in organisaties of in het dagelijks leven vooral een kwestie van vrije tijd. Dat het ons vaak ontbreekt aan tijd en dat we (mede daarom) veelal sterk doel- of resultaatgericht zijn, is een van de grootste obstakels voor een dialoog waarin ,en de tijd nemen om onszelf en elkaar te 'scholen'. Voor een dialoog heb je juist het omgekeerde nodig: genoeg ruimte om de tijd te nemen, oprechte nieuwsgierigheid en geen storende elementen als prangende of urgente doelen.

Fundament

Alles wat we nodig hebben vinden we in ons zelf, in de wereld om ons heen en zelfs voorbij de dampkring. Zonder de zon is er geen leven. Deze ster voorziet ons dagelijks van alle energie die nodig is. Wij zijn onderdeel van de natuur. Het is belangrijk om in balans te leven met de wereld om ons heen en met datgene de aarde te bieden heeft. De ecologie met al haar diversiteit is de basis van ons bestaan. De grond waarop we leven en wortel schieten. Er is een integrale benadering nodig van leven en werken op deze planeet. De tevreden, lerende, gezonde, werkende mens in balans met de omgeving.

Model

Elke transformatie begint bij een individu die iets wil en moed heeft om te beginnen. Wie ben je en wat drijft je? Bewust worden van je intentie en verlangen om bij te dragen, geven de moed om ook werkelijk stappen te nemen. “Ik doe er toe en maak verschil”. Dan ga je toepassen en leren, dus waarde toevoegen vanuit verlangen en ambitie in plaats van haalbaarheid. Als je een goede toekomst wilt voor de wereld, de organisatie en voor jezelf, dan moet je zelf ook bijdragen. Met Elzéard creëer je die leergemeenschap. Hierin is ruimte voor uitdagen, confronteren, nieuwsgierigheid en om elkaar geven. Een gemeenschappelijk taal en waardesysteem houden ons op koers.

Praktijk

Moedig zijn is best lastig. Het mooie is dat je het kunt leren. Door onder ogen te zien wat jou onzekerheid of vrees aanjaagt, ontwikkel je die moed.  Juist in de dagelijkse praktijk, want die is uitdagend genoeg. Er zijn specialisten aangesloten bij de Elzéard Academie die niet alleen leren leren maar het ook samen met jou in de praktijk brengen. Zij bieden leergangen voor  het  Onderwijs, het Bedrijfsleven, Overheid of Zorg. Doel is moed ontwikkelen om écht te zijn, recht te doen en resultaat te zien van je leren en je acties. Dus ”Moedig Leiden, Moedig Samenwerken en Moedig Ondernemen. Met Elzéard inside, zij staan er klaar voor.

Proeven?