Als je jezelf (opnieuw) leert kennen, weet je wat je kan.

Professional 4.0

De Elzéard academie is bedoeld voor professionals die te maken hebben met veranderingsprocessen bij mensen en organisaties. Hulpgevers, docenten, leidinggevenden en bestuurders. Je krijgt scholing en training op het niveau van levenshouding en levensinzicht, die voortbouwt op jouw ambachtelijke kennis en kunde. Daarbij gaat het erom dat jij als professional jezelf als instrument voor transformatie weet te zien en weet in te zetten.

De belangrijkste vaardigheden voor de 21ste eeuw zijn aanpassingsvermogen, het vermogen nieuwe dingen te leren en het vermogen je niet uit het lood te laten slaan door onbekende situaties.

Yuval Harari

Individu

- Ik

Je bent nodig!

De wereld van vandaag vraagt veel van je: resultaten met impact, focus en zin. En jij maar zoeken naar hoe je ertoe doet. Naar je ambities en intenties, je ware vakmanschap en betekenis. En zoveel meer… Stop met zoeken en start met doen. Je weet het allang. Heb vertrouwen het inzicht dient zich aan als jij de juiste vraag krijgt. Die vraag krijg je hier. Aan jou om te durven leren en jouw lessen voluit te vieren. Fier dat je er bent. Wees Welkom.

team

- Wij

Een team is bovenal een thuis.

Hoe werkt jouw team? Werken jullie samen of wordt er slechts samen gewérkt? Een team dat een thuis is, kent elkaar, heeft veel voor elkaar over en werkt op basis van vertrouwen en veiligheid. Zo’n team haalt zijn doelstellingen en heeft oog voor werkgeluk, welzijn en ontwikkeling van allemaal. Elzéard helpt jouw team hierbij met een praktisch en inspirerend traject.

Organisatie

- Het

Jullie organisatie blijft waardevol.

Ontwikkelingen gaan snel en bieden weinig zekerheid. Organisaties die wendbaar en open mee kunnen bewegen, blijven hun missie trouw. Ze werken doelgeleid en zijn een magneet voor nieuw talent. Elzéard leert jullie hoe een organisatie te zijn die waarde(n)vol werkt en waarde toevoegt aan onze kwetsbare wereld.Opleiding

Leren geeft energie en zet aan tot actie. Bij Elzéard gaat het om leren leren, weer een leerling worden van het leven. Hiermee kan je de ander weer in beweging krijgen. De professional als instrument. De opleiding is opgebouwd uit drie leergangen waarbij zelfkennis, samenwerken en dienstbaarheid hand in hand gaan. De eerste leergang staat in het teken van zelfreflectie. Daarop volgend een leergang gericht op de wisselwerking tussen hulpgever en hulpvrager. De derde richt zich op het helend vermogen van mensen.

Training en coaching

Innerlijke balans ontstaat als handelen voortkomt uit zijn. We ontlenen de erkenning van ons bestaan vaak aan ons handelen, raken daarmee geïdentificeerd en verliezen contact met wat wij willen, met wat wij voelen en met de ander. Het gaat erom dat een mens vanuit zelfrespect en zelfkennis zijn of haar plaats in het leven en het werk weet in te nemen. Er wordt gericht aandacht besteed aan de relatie hoofd en hart, lichaam en geest, privé en werk. Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt.

Community

Uiteindelijk vormen we een community van gelijkgezinden: de Elzéard gemeenschap. Een plek waar we samenkomen, inspiratie delen en leren leren. Vanuit stilte en saamhorigheid. Het leren gaat voorop maar is ook de verbindende factor.

Je bent van harte welkom.

Aanbod

Moedig zijn, vraagt moed. Het mooie is dat je het kan leren. Juist ook in de dagelijkse praktijk. Deze is namelijk uitdagend genoeg. Elzéard hanteert drie basis principes: Iedereen is nodig, Iedereen heeft een voldoende en iedereen is een beginner. Wees welkom.

Proeven?