Als je jezelf (opnieuw) leert kennen, weet je wat je kan.

Onderwijs

Van kennis naar bekwaamheid, van doceren naar coachen. Met nadruk op individuele talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid van studenten. Het vraagt veel van de onderwijsorganisatie, specifiek docenten. Hoe bereid je studenten in deze tijd voor op de toekomst? Hoe leer je studenten regie te nemen op hun eigen leerproces? En de docenten dan? Wij helpen managers, teamleiders en docenten om toekomstig onderwijs concreet vorm te geven. Met ons aanbod van coaching en leergangen stellen we onderwijskundige leiders in staat te bloeien.

Ondernemen

Van kennis naar bekwaamheid, naast managen ook coachen. Met nadruk op individuele talentontwikkeling, voor jezelf én voor je (management) team. Daar plukt iedereen de vruchten van, ook je bedrijf én de wereld eromheen. Al doende leren, liefst ‘on the job’! Niet theoretisch, juist werkend aan een concreet vraagstuk waar je toch mee aan de slag moest? Bereid je jezelf, je team én je bedrijf voor op de toekomst! Met ons aanbod van coaching en leergangen stellen we leiders in staat te bloeien.

De belangrijkste vaardigheden voor de 21ste eeuw zijn aanpassingsvermogen, het vermogen nieuwe dingen te leren en het vermogen je niet uit het lood te laten slaan door onbekende situaties.

Yuval Harari

Individu

- Ik

Je bent nodig!

De wereld van vandaag vraagt veel van je: resultaten met impact, focus en zin. En jij maar zoeken naar hoe je ertoe doet. Naar je ambities en intenties, je ware vakmanschap en betekenis. En zoveel meer… Stop met zoeken en start met doen. Je weet het allang. Heb vertrouwen het inzicht dient zich aan als jij de juiste vraag krijgt. Die vraag krijg je hier. Aan jou om te durven leren en jouw lessen voluit te vieren. Fier dat je er bent. Wees Welkom.

team

- Wij

Een team is bovenal een thuis.

Hoe werkt jouw team? Werken jullie samen of wordt er slechts samen gewérkt? Een team dat een thuis is, kent elkaar, heeft veel voor elkaar over en werkt op basis van vertrouwen en veiligheid. Zo’n team haalt zijn doelstellingen en heeft oog voor werkgeluk, welzijn en ontwikkeling van allemaal. Elzéard helpt jouw team hierbij met een praktisch en inspirerend traject.

Organisatie

- Het

Jullie organisatie blijft waardevol.

Ontwikkelingen gaan snel en bieden weinig zekerheid. Organisaties die wendbaar en open mee kunnen bewegen, blijven hun missie trouw. Ze werken doelgeleid en zijn een magneet voor nieuw talent. Elzéard leert jullie hoe een organisatie te zijn die waarde(n)vol werkt en waarde toevoegt aan onze kwetsbare wereld.Onderwijs

Mensen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Leren geeft energie en brengt in beweging. Het onderwijs bereidt mensen, jong en oud, voor op hun toekomst. Hoe doe je dat in een tijd waarin verandering zo snel gaat en we niet weten hoe de toekomst er uit ziet? Hoe werk jij, samen met je studenten, medewerkers of collega’s aan de grote thema’s zoals klimaat verandering, welzijn, solidariteit, welvaartsverdeling en circulaire economie?

Lees meer over onderwijs

Ondernemen

Een winstgevend bedrijf is een maatschappelijk goed. Juist als winst het gevolg is van ‘goed doen door goed te doen’. Winstgevende innovatie, positief bijdragend aan onze sociale, economische én ecologische uitdagingen. Oog hebbend voor  de menselijke behoefte aan persoonlijke ontwikkeling én zingeving. Ondernemingen die van betekenis willen zijn vragen om moedig leiderschap dat er voor kiest om vanuit liefde te opereren. Ben je benieuwd wat ‘liefde’ betekent in een zakelijke context?

Lees meer over ondernemen

Community

Uiteindelijk vormen we een community van gelijkgezinden: de Elzéard gemeenschap. Een plek waar we samenkomen, inspiratie delen en leren leren. Vanuit stilte en saamhorigheid. Het leren gaat voorop maar is ook de verbindende factor. Je bent van harte welkom.

Lees meer over onze community

Aanbod

Moedig zijn, vraagt moed. Het mooie is dat je het kan leren. Juist ook in de dagelijkse praktijk. Deze is namelijk uitdagend genoeg. Elzéard hanteert drie basis principes: Iedereen is nodig, Iedereen heeft een voldoende en iedereen is een beginner. Wees welkom.

Lees meer over aanbod van Elzéard