Herontdekken van verbinding

In zijn boek leading from the emerging future zegt Otto Sharmer “we leven in een tijd waarin onze planeet, onze maatschappelijke eenheid en de essentie van onze menselijkheid onder vuur liggen”. Dramatische woorden en ware woorden. We staan voor grote uitdagingen en we doen ons best om de problemen, of populair gezegd de uitdagingen, waar we voor staan zo goed mogelijk op te lossen. Klimaat tafels, sustainable development goals, energie transitie. Er zijn miljarden euro’s beschikbaar om de strijd aan te gaan. We vergeten echter dat het helemaal geen strijd is anders dan dat we tegen onszelf vechten. Zoals Otto vervolgens aangeeft is “dat het succes van een interventie afhangt van de innerlijke toestand van die interventie”. Derhalve is het succes van onze aanpak om de wereldwijde uitdagingen aan te gaan afhankelijk van waarom we dit doen. Gaat het om houden wat we hebben, de strijd aangaan, dan krijgen we inderdaad meer van hetzelfde maar dan op grotere schaal. Of zijn we bereid de koers te verleggen en vrede te sluiten met onszelf, de ander en de wereld. Zijn we bereid te geven. Dit laatste ligt veel meer in onze werkelijke aard, het zoogdier in ons, dan te strijden. We staan voor de uitdaging om de verbinding te herontdekken, de verbinding met jezelf, de verbinding met elkaar en de verbinding met de omgeving. De tevreden, lerende, gezonde, werkende mensheid in harmonie met haar omgeving. Dat is een gave uitdaging. Het is hoopvol dat meer en meer mensen zich dit realiseren en zich hiervoor inzetten. Gaan zien wat er wel is, is de sleutel. Verbinding is er altijd, je hoeft dit alleen maar te zien en vervolgens de moed hebben om te handelen. Dit schrijven is bedoeld om wat hoopvolle inzichten te delen, een aanzet om inzichten uit te wisselen en tevens een uitnodiging om te handelen.

De grond waarop

Alles wat we nodig hebben vinden we in ons zelf, in de wereld om ons heen en zelfs voorbij de dampkring. Zonder de zon is er geen leven. Deze ster voorziet ons dagelijks van alle energie die nodig is. Wij zijn onderdeel van de natuur. Het is belangrijk om in balans te leven met de wereld om ons heen en met datgene de aarde te bieden heeft. De ecologie met al haar diversiteit is de basis van ons bestaan. De grond waarop we leven en wortel schieten.

Er is een integrale benadering nodig van leven en werken op deze planeet. De gezondheid van een individu kan niet los gezien worden van wat hij of zij doet. Als we dit vertalen naar macro niveau dan kan Onderwijs niet los gezien worden van Economische activiteiten, net zo min als Gezondheid niet los gezien kan worden van Economie. En wat we ook doen, alles gebeurd op deze planeet. Dus wat we ook doen kan niet los gezien worden van de Ecologie. Sterker nog de mens is onderdeel van de ecologie. Ecologie is het fundament. Marcel Derkse heeft hier ooit een model voor gemaakt; de 5 gronden. De tevreden, lerende, gezonde, werkende mens in harmonie met haar omgeving.

Het individu is daarmee de verbindende factor. Derhalve dat iedereen er toe doet en nodig is om de bestaande natuurlijke verbinding weer te herontdekken. Deze herontdekking is in lijn met de basis behoeften van mensen namelijk; Autonomie, Competentie (Meesterschap), Relatie (Verbondenheid) en Altruïsme (Gulheid). Werken we aan deze basis behoeften dan herkennen en erkennen we direct de wederzijdse afhankelijkheid van de 5 gronden. En is er een kans dat we weer heel worden. De vervreemding, als gevolg van de onnatuurlijk ontkoppeling van relatie, voorbij.

Een bloeiende samenleving

Bloeiende samenleving is het gevolg van bloeiende mensen en vice versa. Het één hoeft niet te wachten op het ander. Laten we gewoon beginnen. We kunnen als mens elk moment beginnen met zin te geven aan ons bestaan. Wellicht is alles wat er om ons heen gebeurt of is totaal zinloos. Hoeven we ons dat ook niet meer af te vragen. Het zou juist een hoopvol gegeven zijn. Wellicht is het Hoop zelf. Wat bij aanvang betekenisloos is, kan gevuld worden met betekenis. Als alles bij aanvang al vol van betekenis zou zijn, heb je als mens niets meer toe te voegen. Dat lijkt me pas zinloos. In die zin kan je betekenis geven ook wel zien als gaan bloeien. En juist de diversiteit maakt dat leven eigenlijk wonderbaarlijk is. Kijk naar de natuur. Haar diversiteit heeft zich over de tijd enorm ontwikkeld met overal leven dat afhankelijk is van elkaar en zelfs afhankelijk is van mineralen, water, warmte, licht enz. enz. . Niets is hetzelfde. Daardoor juist is onze planeet van unieke schoonheid geworden.

Wat zou het gaaf zijn als we deze verbinding weer herontdekken. De ontkoppelingen, die tot vervreemding hebben geleid, weer herstellen. Dat we tevreden, lerende, gezonde, werkende mensen zijn die in harmonie met hun omgeving leven. Laten we de focus verleggen en weer tot bloei komen. Erkennen dat er ecologische grenzen zijn waarbinnen we opereren. Dat ons handelen, economie, gericht is op waarde toevoegen aan de aarde en alles wat er op leeft. Dat we ons richten op gezondheid en heelheid van ieder mens. Dat leren meer wordt dan kennis vergaren en niet-weten (nieuwsgierigheid) de boventoon voert. Dat we als mens ons zelf herontdekken en herontdekken dat we één geheel vormen met alles om ons heen en iedereen om ons heen.

De bloeiende mens heeft baat bij een bloeiende ecologie, een open economie, gezondheid, het continu leren en zelfverwezenlijking. Alles is met elkaar verbonden of je wil of niet. Ons Zijn, ons Leren, ons Helen, ons Dienen en ons Balanceren. Iedereen is uniek en de wereld heeft iedereen nodig. Bloei is gebaat bij diversiteit, evolutie is gebaat bij diversiteit, transformatie is gebaat bij diversiteit. En ik ben gebaat bij diversiteit. We kunnen het en we hoeven geen moment te wachten om te beginnen. Dat is hoopvol.

Uitnodiging

Het bovenstaande is iets wat wij geleerd hebben en wat ons boeit. We delen dit graag. Niet omdat we het weten, maar juist omdat we zoveel niet weten. We zijn nieuwsgierig naar wat jou bezighoudt. Wat weet jij en vooral wat weet je niet. Deel dit met ons en laten we er een reis van maken. Mail ons (info@elzeardacademie.nl), bel ons, stuur een brief, stuur een kaartje, sluit je aan bij de Elzéard Community. Laten we elkaar inspireren en aanmoedigen opdat we allen tot volle bloei komen.


Bekijk ook onze andere blog posts

Proeven?