De Elzéard leergang voor onderwijs vernieuwing

In het onderwijs komt er steeds meer ruimte voor brede vaardigheden van studenten. Communiceren, reflecteren, luisteren en argumenteren, etc., krijgen een belangrijke plek in het curriculum. Ook is het steeds belangrijker dat studenten bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en gelijktijdig hun persoonlijke- en professionele identiteit ontwikkelen. Het zijn veranderingen waar jij als onderwijskundig leider draagvlak voor moet vinden en praktisch vorm aan moet geven samen met je team. Maar hoe doe je dat?

Jij zit vol met ideeën en je verstaat je vak maar je bent zoekende hoe je de gewenste verandering gaat concretiseren in jouw opleiding. Je realiseert je dat ook jij lerend bent in de zoektocht naar betekenisvolle vernieuwing van het onderwijs en dat je het samen met je teamleden wil doen.

We hebben een leergang ontwikkeld waarin jouw behoefte aan vernieuwing, zowel op het professionele vlak als op het persoonlijke vlak, wordt omgezet in concrete actie.Het uitgangspunt is dat jouw behoefte om te vernieuwen niet los gezien kan worden van je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de leergang ga je leren van- en in je eigen praktijk.

Je gaat zelf nieuwe, meer coachende vormen van onderwijs, ervaren in de realiteit van je eigen opgave als onderwijskundig leider.

Tijdens de leergang vorm je met collega’s een leer-community en werken jullie samen aan de realisatie van de gewenste vernieuwing. Je team wordt hecht, je ervaart het werken in een leer-community waarin samen een resultaat neerzetten hand in hand gaat met persoonlijke ontwikkeling.

Waar werk ik aan?

Je bepaalt gezamenlijk welk project je wil realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen van een nieuw curriculum of een nieuwe leerlijn, de invoering van een nieuw systeem, het ontwerpen van een nieuw businessmodel of het ontwikkelen van een leer-community voor docenten. We vervlechten de individuele leerbehoefte van de deelnemers met de realisatie van het gezamenlijk project. Het leer- en ontwikkelproces start bij je individuele ontwikkeling omdat je zelf het belangrijkst instrument bent in de samenwerking.

Door eerst meer over jezelf te leren in een community, leer je tegelijkertijd je teamleden goed kennen. Samen formuleren jullie persoonlijke leervragen en maken het gezamenlijke project concreet. We begeleiden en faciliteren het ontwikkelproces in 8 bijeenkomsten gedurende een periode van ca. een half jaar. De bijeenkomsten duren een dagdeel en worden benut om tijd stil te staan bij de voortgang van het project en het leerproces en de volgende stappen te bepalen.

Wat maakt een leergang anders dan een training?

In een leergang leer je in de dagelijkse praktijk, je bent aan de slag met een betekenisvol project binnen je organisatie. Je ontdekt jouw eigen patronen in handelen waardoor je inzicht krijgt hoe jouw groei het startpunt is voor de groei van je team/school. Hierbij versterken jij en de andere deelnemers aan de community elkaar. Dat geeft energie en een gevoel van verbinding. En natuurlijk is er een concrete inhoud die je oplevert en waar je trots op kunt zijn. De leergang versterkt jullie samenwerkingsproces, leidt tot een gegarandeerde opbrengst voor jou, je teamleden en je opleiding/school.

Download de brochure hier.

Voel je je geïnspireerd? Neem contact op.


Bekijk ook onze andere blog posts

Proeven?